Spagyriek

Spagyriek, wat is dat?

Spagyriek is een plantengeneeswijze die is voortgekomen uit de alchemie, een eeuwenoude filosofie die een synthese vormt van wetenschap, mystiek en filosofie. Het werk van Paracelsus (1493-1541) vormt het fundament voor de spagyriek. In de loop der eeuwen raakte de geneeswijze in de vergetelheid, totdat dr. Carl-Friedrich Zimpel (1801-1879) de zoektocht van Paracelsus voortzette, waarna dr. Naidu Gopalsamy het erfgoed van dr. Zimpel moderniseerde en verfijnde tot de spagyrische middelen die we tegenwoordig kennen.

De naam ‘spagyriek’ verwijst naar het productieproces. Het is een samenstelling van de Griekse woorden spaõ, wat ‘uit elkaar halen’ betekent, en ageirõ, d.w.z. ‘samenvoegen’. De productie van spagyrische essences volgens Dr. Zimpel is gebaseerd op een bereidingsproces in drie fasen – fermentatie, distillatie en calcinatie. Deze vorm van spagyriek wordt wel de brug tussen klassieke homeopathie en de moderne plantgeneeskunde genoemd. Om de essences te maken worden alleen planten gebruikt van strikt gecontroleerde, biologische teelt.

Anders dan in de klassieke homeopathie, waar vaak met enkelvoudige middelen wordt gewerkt, worden de essences van de spagyriek in veel gevallen gecombineerd tot – heel persoonlijke – complexen. De specifieke samenstelling en dagelijkse dosering worden volledig afgestemd op de cliënt en zijn of haar klacht, waarbij bijvoorbeeld ook de geboortedatum of naam kan worden vertaald in essences.

Er zijn op dit moment meer dan 100 moederessences beschikbaar, ieder met een unieke werking, en er komen elk jaar nog een of twee bij. De essences kunnen onderling gecombineerd worden en op iedere cliënt – mens of dier – individueel worden afgestemd. Door ze te combineren tot complexen ontstaat er een synergie van de individuele middelen. Spagyriek werkt niet alleen met de moleculen van de reguliere geneeskunde of de energie van de homeopathie of de zouten en sporenelementen van Schüsslerzouten, maar met alle drie, dus én-én-én in plaats van óf-óf-óf.

Bereiding en gebruik
Tijdens het ingenieuze bereidingsproces worden alle giftige stoffen uit de plantaardige grondstoffen verwijderd. De werkzame bestanddelen zijn opgelost in alcohol, en de essences en complexen worden toegediend als druppels. Door ze in te nemen met een warme vloeistof verdampt de alcohol, terwijl de heilzame werking behouden blijft. Bij dieren kunnen de middelen heel simpel over het voer worden gedruppeld. De alcohol vervluchtigt snel en de meeste dieren nemen de spagyrische middelen gemakkelijk in.
Alle middelen kunnen in combinatie met de reguliere en complementaire geneeskunde gebruikt worden en/of ter ondersteuning hiervan dienen.
In mijn praktijk werk ik met de essences van de Duitse fabrikant Phylak Sachsen die de spagyrische middelen in vloeibare vorm levert. De essences kunnen worden gebruikt als enkelvoudig middel (simplex), als samengesteld middel (complex), of als basis voor een zalf. Ze worden gebruikt bij acute en chronische aandoeningen en zijn bovendien geschikt voor profylactische doeleinden. Ook bij langer gebruik zijn er geen neveneffecten bekend.

Voor wie bedoeld?
Spagyriek is geschikt als behandelwijze voor mens en dier, op zichzelf staand of bijvoorbeeld naast een homeopathische behandeling.
In mijn praktijk zie ik regelmatig dat dieren en hun eigenaar ofwel vergelijkbare fysieke klachten hebben, bijv. huidproblemen, spijsverteringsklachten, ofwel dezelfde mentale problematiek, bijv. onzekerheid, angsten e.d.
Iedereen kent wel de zegswijze dat bazen uiteindelijk op hun hond gaan lijken en hoewel dit soms ook echt – uiterlijk – het geval is, kan dit  zeker van toepassing zijn op energetisch gebied. Wat ook weer niet zo vreemd is, zeker niet in het geval van dieren die bij ons in huis leven, omdat baas en dier in een dergelijke situatie heel veel met elkaar delen – bijv. ruimte, lucht, energie, maar ook ervaringen.
In zo’n geval is het prachtig om de combinatie van eigenaar en dier te mogen behandelen en te zien hoe beiden opknappen en vaak nog meer in harmonie met elkaar gaan leven.
Ik heb de opleiding Alchemistische Spagyriek Plantgeneeskunde™ gevolgd bij Ronald Nieuwenhuizen van het Spiritueel Bewustzijnscentrum Spagyriek Nederland in Almere.
De complexen die ik voorschrijf, worden bereid door De Spagyriek Apotheek in Marum.